Oyun Terapisi

oyun-terapiis

Oyun terapisi çocuklara ve hatta yetişkinlere oyunun gücünü kullanarak destek verir. Oyunun çocukların hayatlarına esas teşkil ettiği, onların bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunduğu gerçeği, eğitimciler, psikologlar ve çocuk gelişim uzmanları tarafından sık sık dile getirilir. Çocuk, oyun yoluyla etrafındaki dünyayı keşfeder, fiziksel ve sosyal çevre hakkında bilgi edinir, sosyal ilişkiler geliştirir ve duygusal iç görüsünü kazanır. Oyun, çocuğun inisiyatif geliştirmesini sağlayarak, içsel gücünü arttırır. Uluslarası üne sahip oyun terapisti Garry Landreth’ın (2002) dediği gibi “Kuşlar uçar, balıklar, yüzer, ve çocuklar oyun oynar.” (s.27) Yine bu alandaki etkili çalışmaları ile tanınan Margareth Lowenfeld (1999) “Çocukluk döneminde oyun, çocukluk döneminin bir fonksiyonudur.” (s.3) diye belirtir. Çocuklar oyun terapisinde, geçmişte bastırılmış duyguların ve günlük yaşamlarında üstesinden gelemedikleri zorlukların etkileri ile sembolik düzeyde çalışarak rahatlarlar. Yeni çözümler üretebilmeye hazır olurlar.

Merkezimizde sunulan Oyun Terapisi ve uygulamaları, danışanın ihtiyacına yönelik çeşitlilik göstermektedir:

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (Child Centered Play Therapy – CCPT)
 • Kısa Dönemli Oyun Terapisi
 • Dışavurumcu Oyun Terapileri (Kum Tepsisi Terapisi, Sanat Terapisi, Kukla Terapisi)
 • Filial Oyun Terapisi
 • Gelişimsel Temas Terapisi
 • Cinsel Tacize Uğramış ve/veya Travmatize Olmuş Çocuklara Yönelik Oyun Terapisi
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Oyun Terapisi
 • EMDR ve Oyun Terapisi
 • Esnek Sıralı Oyun Terapisi (Flexibly Sequential Play Therapy – FSPT)
 • Theraplay Uygulamaları
 • Bağlanmayı Onarmaya Yönelik Bakım Veren Bağlılık Uygulamaları (Nurturing Engagement for Attachment Repair – NEAR)
 • Marschak Etkileşim Metodu (MIM) Analizi
 • Çocuk Depresyon Envanteri (CDI ve PDI) ve Uygulamaları

Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz:

Association for Play Therapy: www.a4pt.org

Kaynaklar:

Landreth, Garry. 2002. Play Therapy The Art of the Relationship. New York: Routlegde Taylor and Francis Group.

Lowenfeld, Margareth. 1999. Understanding Children’s Sandplay: Lowenfeld’s World Technique. Great Britain: Brudenell House, Anthony Rowe Ltd.