Aile ve Çift Terapisi

couples-therapy-580x390

Psikoterapi çatısı altında yer alan aile ve çift terapisi, aile ve çiftlerle çalışılması yoluyla yakın ilişkilerde olumlu değişim ve gelişime destek sağlar. Aileleri çözüm sürecine katmanın danışanlara faydalı olduğu fikri, farklı aile terapisi ekollerinin ortak görüşüdür. Aile ilişkilerinin psikolojik sağlığa önemli etkileri olduğunu vurgulayan bu terapi, aile üyeleri arasındaki etkileşimler sistemindeki değişime odaklanır. Terapi ile ailenin ve/veya çiftlerin duygusal sorunlarının, ilişkisel çatışma ve sıkıntılarının belirlenmesi; geniş sistemin güçlü yanlarından faydalanılarak iletişimin ve işlevsel olmayan davranışların düzeltilmesi sağlanır. Aile ve çift terapisinde Psikanalitik, Bilişsel-Davranışçı, Hümanist ve Sistemik yaklaşımlar başlıkları altında yer alan çok sayıda psikoterapi metodu kullanılabilir.

Aşağıdaki durumlarda aile (veya çift) terapisine gidilmesi önerilir:

  • Aile (çift) ilişkilerinde enerji kaybı hissediliyorsa: aile üyelerinin ilişkileri işlevsel değil ise (olmamaya başlamışsa), ilişkilerde tıkanıklıklar yaşanıyorsa
  • Aile üyeleri (çift) arasındaki iletişim ciddi bir kesintiye uğramışsa
  • Aile üyelerinden (çiftin) biri ya da birkaçı, aşırı duygusal tepkiler göstermeye başlamışsa (aşırı öfke, korku veya depresyon)
  • Aile (çift ilişkisi) içinde sözlü ya da fiziksel şiddet varsa (başlamışsa)
  • Aile (çift ilişkisi) içinde madde kullanımı varsa
  • Çocukların aile içinde ya da okuldaki davranışlarında değişiklik olmuşsa (notların düşmesi, devamsızlık, davranış problemleri vs.)
  • Aile üyelerinden (çiftin) biri ya da birkaçında yoğun bir şekilde kendi köşesine çekilme başladıysa
  • Aile üyeleri (çift) çaresizlik ve umutsuzluk duygularını dile getiriyorsa
  • Aile üyelerinin (çift) başlarına gelen ve baş etmekte güçlük çektikleri bir travmatik olay yaşanmışsa
  • Evlilik öncesi veya sonrası çift ilişkilerinde yaşanan, sadakatsizlik, çocuk kaybı, çocuk sahibi olma kararsızlığı, güç savaşı, cinsel sıkıntılar gibi problemler varsa

Merkezimizde ihtiyaca göre farklı yaklaşımlardan yöntemler kullanılarak aile ve çift terapisi yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

ÇATED: www.cated.org

EFTA: www.europeanfamilytherapy.eu