EMDR Terapisi

O81NFY0

EMDR’ın açılımı olan “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”, dilimizde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak geçer. Teorik düzeyde Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne dayanan EMDR terapisi, danışanın olumsuz deneyimlerini, adaptif öğrenme deneyimlerine dönüştürmesi için yardım eder. Adaptif Bilgi İşleme Modeli’ne göre, yeni bir deneyim yaşadığımızda beynimize bu deneyime bağlı duygu, düşünce, duyum, imge, ses ve koku bilgileri ulaşır; beyin tarafından işlenen bu bilgiler, ilgili anı ağlarına bütünleşerek bağlanır. Bu öğrenme bazen, travmatik ya da rahatsızlık yaratan olaylar sonrasında, işlevsel bilgilerle bağlantı kurulmasında sıkıntı yaşanması sebebiyle sağlıklı bir şekilde gerçekleşemez; sağlıksız bir şekilde depolanır. Daha sonra, yeni yaşanan bazı olaylar ve durumlar bu olumsuz anıları tetikleyerek, bireyin kendisi ile ilgili olumsuz inançlar oluşturmasına, olumsuz duygusal tepkiler ve hatta somatik tepkiler göstermesine sebep olabilir. EMDR terapisinde uygulanan göz hareketleri ve çift yönlü uyarımlar, olumsuz imge, inanç ve duyguların canlılığını ve geçerliliğini yitirmesini sağlar. Bu terapiyi geliştiren Dr. Francine Shapiro’ya göre, EMDR, “(1) danışanın geçmişteki olumsuz deneyimlerden bir şeyler öğrenmesine yardım etmek, (2) şimdiki zamanda var olan ve uygunsuz bir şekilde strese yol açan tetikleyicileri duyarsızlaştırmak, (3) danışanın hem bireysel olarak hem de kişilerarası ilişkiler sisteminde iyi durumda olmasını sağlayan geleceğe yönelik bazı uygun hareketleri kazanması için gerekli şablonları birleştirmek” amacıyla kullanılır (Shapiro, 2001 s.2).

Günlük yaşamda bizi yüksek oranda rahatsız eden olumsuz duygular yaşantımızı etkilediğinde ve/veya Travma Sonrası Stres Bozukluğu gibi durumlarda kullanılan EMDR terapisi, çocuk, ergen, yetişkin, aile ve grup uygulamaları şeklinde gerçekleştirilebilir.

Merkezimizde EMDR Terapisi uygulanmaktadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

EMDR International Association: www.emdria.org

EMDR Europe: www.emdr-europe.org

EMDR Institute: www.emdr.com

EMDR Türkiye: www.emdr-tr.org

Kaynak:

Shapiro, F. 2001.Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic Principles, Protocols and Procedures, 2nd Edition, Guilford Press, New York.