Sibel Saltiel

Uzman Psikolog

15-16 DSC_1962Sibel Saltiel 1966 İstanbul doğumludur. 1989’da Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde Psikoloji lisans eğitimini, 1994’te yine Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Eğitim Bilimleri (Erken Çocukluk Eğitimi) alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bitirme tezi, yuva çağında düşük ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki iki Türk çocuk grubunu, Gardner’ın (1983) tanımladığı kişisel zekanın ölçümünde karşılaştırmayı amaçlamıştır. Kişisel zekanın ölçüldüğü Spectrum Projesi’nin (1988) küçük bir kısmının kopyası olarak gerçekleştirilen bu araştırma, 1994 yılında İzmir’de yapılan VIII: Ulusal Psikoloji Kongresi’nde poster sunumu olarak yer almıştır. 2017-2018 eğitim yılında başladığı Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi halen devam etmektedir.

İlki 1987 doğumlu erkek ve ikincisi 1995 doğumlu kız, iki çocuk annesi olan Saltiel, stajlarını özel bir bağımsız anaokulunda ve Boğaziçi Üniversitesi Okul öncesi Eğitim Merkezinde tamamlamıştır. Kariyerinin ilk dört senesinde, iki bağımsız anaokulunda yarı zamanlı çalışarak, akademik danışmanlık (öğretmen ve anne-baba eğitimleri, program geliştirme, etkin öğrenme seminerleri) ve psikolojik danışmanlık yapmıştır.

1997’de GÖÇEV (Görme Özürlü Çocuklar Eğitim Vakfı) tarafından yürütülen 0-3 yaş görme özürlü çocuklar için eğitim programı geliştirme çalışmasında yer almıştır.

1998-2016 yılları arasında Hisar Okullarında Okulöncesi Müdürü görevini 18 sene boyunca sürdürmüş; ekibiyle kol kola çalışarak bilimsel dayanakları bulunan ve kendi içinde sürekli gelişen, güçlü bir okulöncesi programı yaratmıştır. Hisar Okullarındaki yöneticilik görevi sırasında, okul büyüdükçe artan sayıda ve birçok farklı konuda aktif komite üyeliklerinde bulunmuş; özellikle High/Scope Eğitim Modeli, Eğitimde Oluşturmacılık Yaklaşımı, Etkin ve Anlayarak Öğrenme, Tasarımla Anlama (Understanding by Design), Harvard Project Zero Classroom-  Sanatsal Düşünme (Düşünme Rutinleri / Düşünmeyi ve Öğrenmeyi Görünür Kılma) ve Olumlu Disiplin Yöntemleri konularında eğitimler vererek okulun gelişimine katkıda bulunmuştur.

2000 yılında Hisar Eğitim Vakfı sponsorluğunda yayınlanan, High/Scope Eğitim Vakfının Küçük Çocukların Eğitimi (2000) kitabının genel denetimini, editörlüğünü, bilimsel redaktörlüğü ve çevirisini üstlenmiştir.

2002-2007 yılları arasında, beş yıl boyunca Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış ve İlköğretim Eğitim Bölümü’nde Okulöncesi Öğretmenliği öğrencilerine yönelik “Erken Çocukluk Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme” dersini vermiştir.

2006 yılında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği (Ankara) tarafından düzenlenen Özel Öğrenme Güçlüğünde Eğitmenlerin Eğitimi- I. Düzeyi tamamlamıştır.

2012-2016 yılları arasında, Türkiye Özel Okullar Birliği Okul Öncesi Eğitim Komisyonu’nda aktif üyelik görevini sürdürmüştür.

Hayat boyu öğrenme felsefesine inanan Saltiel, 24 senelik kariyeri boyunca yurt içi ve yurt dışında sürekli konferans, kongre, sempozyum, eğitim ve seminerlere katılarak, Beynin Yönetici İşlevleri’nden (Temel Nöroloji) Bilişsel Değerlendirme Sistemi’ne (Cognitive Assessment System – CAS), Toplam Kalite Yönetimi’nden (EFQM) Süreç Eğitimi’ne kadar, eğitim, psikoloji ve yöneticilik alanlarında çok sayıda sertifika edinmiştir.

Çoğu 2012-2018 yılları arasında olmak üzere, çeşitli psikoterapi eğitimlerini tamamlamıştır ve aynı süre zarfında 600 saatten fazla terapi seansını sosyal hizmet kapsamında gerçekleştirmiştir. Tamamladığı başlıca psikoterapi eğitimleri aşağıda listelenmiştir:

 • Uluslararası üne sahip ve Amerikan Oyun Terapisi Derneğinde (Association for Play Therapy- APT) kayıtlı olan eğitimci Reyhana Seedat ile yine aynı dernekten onaylı 550 kredilik Oyun Terapisi Eğitimi: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kısa Dönemli Oyun Terapisi, Dışavurumcu Oyun Terapisi (Kum Tepsisi, Sanat Terapisi, Kukla Terapisi), Filial Oyun Terapisi, Gelişimsel Temas Terapisi, Cinsel Tacize Uğramış ve/veya Travmatize Olmuş Çocuklara Yönelik Oyun Terapisi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Oyun Terapisi
 • Amerikan Oyun Terapisi Derneğinde (Association for Play Therapy- APT) kayıtlı olan eğitimci Heidi Kaduson ile Oyun Terapisi Teknikleri Eğitimi
 • Amerikan Oyun Terapisi Derneğinde (Association for Play Therapy- APT) kayıtlı olan eğitimci Paris Goodyear Brown ile Sıkıntısı Olan Ailelere Neşeyi Geri Getirmeye Yönelik Oyun Terapisi Eğitimi: Esnek Sıralı Oyun Terapisi (Flexibly Sequential Play Therapy – FSPT), Üçlü Beyin Teorisi, Theraplay Uygulamaları, Bağlanmayı Onarmaya Yönelik Bakım Veren Bağlılık (Nurturing Engagement for Attachment Repair – NEAR), Ebeveyn – Çocuk Etkileşim Terapisi Değerlendirme Metodları (PCIT), Marschak Etkileşim Metodu (MIM) Analizi, Çocuk Depresyon Envanteri (CDI ve PDI) ve Uygulamaları
 • ISIS Family Therapy Coaching and Meditation (ISIS Aile Terapisi, Koçluk ve Meditasyon) eğitmenleri Dr. Ofra Ayalon, Dr. Yehuda Sacham, Dr. Shulamit Niv ile Bakış Danışmanlık eğitmenleri Dr. Nevin Dölek ve Neylan Özdemir tarafından verilen 450 kredilik ve MEB onaylı Aile ve Çift Terapisi Eğitimi
 • Reyhana Seedat ile Imago Çift Terapisi Katılımı
 • Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR) Derneği tarafından verilen EMDR Birinci ve İkinci Seviye Eğitimleri (Uygulayıcı Yetkinliği)
 • Reyhana Seedat ile Köklerden Kanatlara (Çocuklarla EMDR ve Oyun Terapisi) Eğitimi
 • Reyhana Seedat ile Washington Wellness Institute onaylı Kalp Merkezli Hipnoterapi Birinci Seviye Eğitimi ve İleri Seviye (İki senelik staj) Eğitimi
 • Türk Psikologlar Derneği onaylı WISC-IV (zeka) ve Denver II (gelişim) Test Eğitimleri
 • Ümran Korkmazlar ile Çocuk ve Ergen EMDR Birinci Seviye Eğitimi
 • Reyhana Seedat ile Metaforik Hikayeler Eğitimi
 • Ümran Korkmazlar ile Bağlanma EMDR Eğitimi
 • Ümran Korkmazlar ile 0-3 yaş EMDR Eğitimi
 • Paris Goodyear Brown ile Esnek Sıralı Oyun Terapisi: Çocuklarla Travma Tedavisinde Gelişimsel Duyarlı Model (Flexibly Sequential Play Therapy – FSPT: A Developmentally Sensitive Model of Trauma Treatment for Children)
 • Serdal Seven ile TOBAH (Tamamlanmamış Oyuncak Bebek Ailesi Hikayeleri) Ölçeği Eğitimi

Saltiel, 24 senelik eğitim ve 6 senelik psikoterapi kariyeri boyunca 4000 civarında çocuk gözlemlemiş, 1000’den fazla öğrenci ve çocuk-ergen danışanın ailesine bireysel görüşmeler yoluyla danışmanlık yapmıştır. Aldığı eğitimlerin eğitimcileri tarafından sunulan, zorunlu veya isteğe bağlı süpervizyon çalışmalarına da yoğun bir şekilde katılım göstermiştir. Türk Psikologlar Derneğine, Amerikan Oyun Terapisi Derneğine (Association for Play Therapy- APT), EMDR Derneğine, Çift ve Aile Terapileri Derneğine (ÇATED) üyedir. 2016 yılında Kybele Aile Çocuk ve Eğitim Danışmanlığını kurmuştur.

Kaynaklar:

Gardner, H. 1983. Frames of Mind. New York: Basic Books

Spectrum Projesi. 1988. “Krechevsky, M. 1991. Project Spectrum: An Innovative Assessment Alternative. Educational Leadership, 48,5, 773-780” içinde

Hohmann, M. ve Weikart, David P. 2000. Küçük Çocukların Eğitimi. Hisar Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul